Danh sách xã/ thị trấn nổi bật
Cần Thạnh
Bán đất 2 mặt tiền đường Lương Văn Nho ngang 22m dài 70m
Lương Văn Nho, Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh 1,584 m2 22,000,000 vnđ
Bán đất mặt tiền Lương Văn Nho ngang 21m dài 68m
Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh 1,500 m2 20,000,000 vnđ
Bán đất 2 mặt tiền Giồng Ao Cần Giờ ngang 5m dài 20m
Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh 100 m2 30,000,000 vnđ
Bán đất thổ cư mặt tiền Giồng Ao Cần Thạnh ngang 6m dài 17m
Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần giờ, Thành phố Hồ Chí Minh 100 m2 29,000,000 vnđ
Bán đất thổ cư Cần Thạnh Huyện Cần Giờ Ngang 5m dài 20m
Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần giờ, Thành phố Hồ Chí Minh 100 m2 28,000,000 vnđ
Bán đất thổ cư 100% Cần Thạnh Huyện Cần Giờ ngang 10m, dài 25m
Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần giờ, Thành phố Hồ Chí Minh 250 m2 30,000,000 vnđ